Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | Tồn kho
×
Tại sao sử dụng tính năng tồn kho của BigSeller?
Tính năng tồn kho của BigSeller có thể giúp bạn quản lý tồn kho hiệu quả hơn.

Khi bạn bán cùng một sản phẩm ở nhiều gian hàng (nền tảng) cùng một lúc, bạn có thể xem và quản lý tồn kho thực tế của mình qua tính năng tồn kho của BigSeller.
 
Tồn kho có sẵn, Đã khóa, Tồn kho khả dụng, Dự trữ chương trình, Đang vận tải, Cảnh báo tồn kho là gì?

Tồn kho có sẵn: Tổng số lượng tồn kho trong kho. Thường được sử dụng để ghi lại số lượng tồn kho thực tế của các hàng hóa trong kho của bạn. (Tồn kho có sẵn = Tồn kho đã khoá + Tồn kho khả dụng+ tồn kho dự trữ chương trình)
 

Tồn kho đã khoá: Số lượng tồn kho đã được phân phối cho các đơn hàng chưa được vận chuyển khỏi kho. Tồn kho đã được phân phối không thể phân phối cho đơn hàng khác nữa.
 

Tồn kho khả dụng: Số lượng Tồn kho có thể phân phối cho đơn hàng.  khi bạn bật chức năng tồn kho thì khi đơn hàng được đồng bộ về BigSeller, hệ thống sẽ phán đoán số lượng tồn kho có đủ không, nếu không đủ, đơn hàng sẽ vào danh sách hết hàng.

Đang vận tải:Số lượng tồn kho đang vận tải khi chuyển kho hoặc đặt hàng. Đang vận tải= Tồn kho đang vận tải khi chuyển kho+ Tồn kho đang vận tải khi đặt hàng.

Dự trữ chương trình:Số lượng tồn kho đã phân bổ cho chương trình khuyến mãi. Số lượng tồn kho dành riêng cho chương trình  nếu còn còn lại  sẽ hoàn về tồn kho có sẵn khi chương trình kết thúc .

Cảnh báo tồn kho:Trị số tồn kho an toàn. Sau bạn đặt cảnh báo tồn thì khi số lượng tồn kho có sẵn nhỏ hơn cảnh báo tồn kho, SKU hàng hóa này sẽ xuất hiển trong danh sách"Cảnh báo tồn kho".


Tôi có thể xóa SKU hàng hóa không?

Xóa SKU tại danh sách SKU hàng hóa như sau:Xóa SKU trong danh sách tồn kho như sau:


Lưu ý: Xóa SKU trong danh sách tồn kho có nghĩa là chỉ xóa SKU ra khỏi kho này thôi, SKU hàng hóa vẫn còn trong danh sách tồn kho.
Những trường hợp sau đây không thể xóa SKU hàng hóa :

Trường hợp

Giải pháp

Tồn kho có sẵn>0
Tồn kho có sẵn = Tồn kho đã khoá + Tồn kho khả dụng)

① Tồn kho khả dụng > 0,,Bạn cần tạo phiếu xuất kho để tồn kho của SKU hàng hóa trở về 0
② Tồn kho đã khóa> 0, Bạn có thể tạm giữ đơn hàng hoặc di chuyển đơn hàng vào mục chờ lấy hàng
③ Tồn kho dự trữ chương trình > 0,Bạn có thể xóa kế hoạch tồn kho dự trữ chương trình

Tồn kho đang vận tải>0
(Đang vận tải= tồn kho đang vận tải khi đặt hàng + tồn kho đang vận tải khi chuyển kho )

Cách 1  Hoàn thành nhận hàng
Cách 2 Kết thúc phiếu đặt hàng hoặc phiếu chuyển kho có gồm SKU hàng hóa này 

SKU hàng hóa đang kiểm kho

Cách 1 Hoàn tất việc kiểm kho
Cách 2 Kết thúc kiểm kho có gồm SKU hàng hóa này

SKU hàng hóa có gồm trong SKU hàng hóa combo

Cách 1 Xóa SKU hàng hóa này ra khỏi SKU Combo
Cách 2 Xóa SKU combo có gồm SKU hàng hóa này

Tại sao mình không xóa được sku hàng hóa?

Nếu SKU hàng hóa này đã phân phối đến kho và số lượng tồn kho to hơn 0, thì bạn không thể xóa SKU hàng hóa này.

Nếu bạn cần xóa SKU hàng hóa này, bạn phải tạo phiếu xuất kho trước để xuất kho đến số lượng tồn kho của SKU hàng hóa này đến 0, sau đó mới có thể xóa SKU hàng hóa này. Làm thế nào để tạo phiếu xuất kho?

 
Khi nào sẽ tiến hành phân phối tồn kho sản phẩm?

Bạn có thể cài đặt  theo nhu cầu cá nhân của mình: Đơn hàng sau khi đặt hàng sẽ khóa tồn kho hoặc Đơn hàng sau khi thanh toán sẽ khóa tồn kho.

Lối cài đặt: Cài đặt  > Cài đặt tồn kho Chúc năng tồn kho


Khi nào tồn kho sẽ được khấu trừ?
Khi chọn đơn hàng và ấn vào Giao hàng, hệ thống BigSeller sẽ tiến hành tự động khấu trừ tồn kho sản phẩm.
 
Tôi chưa bao giờ tạo SKU hàng hóa này. Tại sao SKU này xuất hiện trong danh sách SKU hàng hóa của tôi?
Nếu bạn đã bật nút Tạo tự động SKU hàng hóa, khi đồng bộ đơn hàng, nếu sản phẩm trong đơn hàng chưa có SKU hàng hóa tương ứng trrong danh sách SKU hàng hóa, hệ thống sẽ tạo tự động một SKU hàng hóa cho sản phẩm đó và sẽ tự động thiết lập mối quan hệ ghép nối.

Tồn kho đã được phân phối cho đơn hàng, nhưng người mua đã hủy đơn, người bán phải làm như thế nào?

Đơn hàng trong mục Chờ in, nếu đơn hàng đã được phân phối tồn kho lại bị hủy, hệ thống BigSeller sẽ tự động cộng lại tồn kho đã được phân phối vào tổng số tồn kho.

Đơn hàng trong mục Đang giao hàng, hệ thống BigSeller sẽ không tự động cộng lại tồn kho đã được phân phối vào tổng số tồn kho, vui lòng tăng thêm thủ công. Làm thế nào để tăng thêm, giảm thiểu tồn kho?
 

Nếu người mua muốn đổi sản phẩm, tôi phải xử lý mối quan hệ ghép nối của sản phẩm trong đơn hàng như thế nào?

Nếu người mua cần sửa đổi sản phẩm, bạn có thể thay đổi thủ công mối quan hệ ghép nối của sản phẩm trong đơn hàng. Lưu ý rằng bạn nên chọn Chỉ có hiệu lực cho đơn hàng hiện tại khi thay đổi. Cách thêm hoặc sửa mối quan hệ ghép nối với SKU hàng hóa cho sản phẩm đã có đơn hàng

Đơn trả hoàn nếu đã xử lý trên kênh người bán, sẽ tự động nhập kho trên BigSeller không?

 Nếu không thao tác trả hoàn nhập kho trên BigSeller, SKU hàng hóa sẽ không tự động nhập kho. Làm thế nào thao tác đơn trả hoàn nhập kho?
Tôi có thể xóa hàng tồn hàng loạt cùng một lúc không?
Hiện tại tạm thời không hỗ trợ xóa hàng tồn hàng loạt cùng một lúc.
Lúc nào sẽ thực hiện đẩy tồn kho?
1 Đồng bộ đơn hàng
2
Nhập kho/Thủ công
3
Hàng hoàn nhập kho/Quét
4
Hàng hoàn nhập kho/Thủ công
5
Nhập kho/Chuyển kho
6
Nhập kho/Đặt hàng
7
Xuất kho/Thủ công
8
Xuất kho/Bán hàng
9 Xuất kho/Chuyển kho
10
Tạm giữ đơn hàng
11
Hoàn nguyên đơn hàng
12 Thay đổi mối quan hệ ghép nối
13
Thay đổi kho
14 Chuyển sang [To pack]
15 Tải lại tồn kho


Mình sửa tồn kho của một gian hàng trên sàn, hệ thống sẽ thực hiện việc đẩy tồn kho không?

Không, nếu bạn sửa số lượng tồn kho của một gian hàng trên sàn, hệ thống sẽ không thể đẩy đến các gian hàng khác.

Việc đẩy tồn kho là đẩy theo số lượng của gian hàng hay là đẩy số lượng của SKU hàng hóa trên BigSeller?

Việc đẩy tồn kho sẽ đẩy theo số lượng tồn kho có sẵn của SKU hàng hóa trên BigSeller lên các gian hàng.

Tại sao mình đã cài đặt quy tắc đẩy nhưng vẫn chưa thực hiện việc đẩy tồn kho?
Vui lòng kiểm tra lại bạn có bật chức năng tồn kho chưa. Nhấp vào Cài đặt>Cài đặt tồn kho>Chức năng tồn kho
Sau khi đã cài đặt quy tắc đẩy, chỉ khi lúc có thay đổi số lượng tồn kho sẵn có, hệ thống mới sẽ thực việc đẩy tồn kho.
Tỷ lệ phần trăm đẩy là gì? Tại sao cần cài đặt tỷ lệ phần trăm đẩy?
Bạn cần cài đặt một tỷ lệ phần trăm đẩy để xác nhận số lượng tồn kho bạn cần đẩy đến gian hàng trên sàn là bao nhiêu.
+ Nếu cài đặt  tỷ lệ phần trăm đẩy là 100%, có nghĩa là hệ thống sẽ đẩy toàn bộ số lượng của SKU hàng hóa đến gian hàng trên sàn.
+ Nếu cài đặt  tỷ lệ phần trăm đẩy là 50%, có nghĩa là hệ thống sẽ đẩy một nửa số lượng của SKU hàng hóa đến gian hàng trên sàn, số lượng tồn kho còn lại có thể  lưu trữ cho các kênh bán hàng khác, ví dụ bán hàng offline hoặc đổi hàng vì hư hỏng.
Gian hàng ưu tiên là gì? Có bắt buộc phải cài đặt gian hàng ưu tiên không?
Nếu bạn đã cài đặt gian hàng ưu tiên và đã điền vào tồn kho an toàn, khi số lượng tồn kho có sẵn của SKU hàng hóa thấp hơn tồn kho an toàn mà bạn đã điền vào,  ngoài trừ gian hàng ưu tiên, hệ thống sẽ cập nhật tồn kho của tất cả gian hàng đã chọn thành 0.
  • Ví dụ, trong quy tắc đẩy  tồn kho, bạn đã chọn 4 gian hàng A/B/C/D cần đẩy, nếu bạn cài đặt gian hàng A làm gian hàng ưu tiên, và điền vào tồn kho an toàn là 30, khi số lượng tồn kho có sẵn của SKU hàng hóa thấp hơn 30, hệ thống sẽ cập nhật số lượng tồn kho là 30 đến gian hàng A, đồng thời hệ thống sẽ cập nhật số lượng tồn kho gian hàng  B/C/D về 0.
Hệ thống không bắt buộc phải cài đặt gian hàng ưu tiên. nhưng nếu cài đặt gian hàng ưu tiên sẽ có ích cho việc quá bán.
Nếu khách đã đặt hàng lại hủy đơn, số lượng tồn kho sẽ cộng lại cho kho không?
Nếu đơn hàng còn trong danh sách【Chờ xử lý】hoặc【Chờ in】, sau khi khách hủy đơn, số lượng tồn kho sẽ cộng lại tự động cho kho.
Nếu đơn hàng đã chuyển đến danh sách【Chờ lấy hàng】hoặc【Đang giao hàng】, sau khi khách hủy đơn, số lượng tồn kho sẽ không thể cộng lại cho kho nữa. Lúc đó, bạn cần phải tạo phiếu nhập kho thủ công để tăng số lượng tồn kho.
Có phải là sau khi khách đã thanh toán, hệ thống mới trừ tồn kho và cập nhật số lượng tồn kho đến các gian hàng khác?
Sau khi đã bật chức năng tồn kho, lúc đơn hàng đồng bộ về BigSeller, hệ thống thì sẽ khóa tồn kho của SKU hàng hóa, đồng thời sẽ thực hiện việc đồng bộ tồn kho.
Dới với những đơn hàng COD, sau khi khách đã xác nhận đặt đơn hàng, đơn hàng thì sẽ đồng bộ về BigSeller.
Dới với những đơn hàng Prepaid, sau khi khách đã thanh toán, đơn hàng mới đồng bộ về BigSeller.

 
Nếu tôi không phải xử lý đơn hàng trên BigSeller thì sẽ hệ thống còn thực hiện việc đồng bộ tồn kho không?
Nếu bạn đã bật chức năng tồn kho và đã tạo quan hệ ghép nối giữa SKU gian hàng và SKU hàng hóa và đặt tạo quy tắc đồng bộ, khi đơn hàng mới đã đồng bộ đến BigSeller, hệ thống sẽ khóa số lượng tồn kho và đồng bộ hàng tồn đến sàn. 
Nhưng nếu bạn không phải xử lý đơn hàng trên BigSeller, số lượng đã khóa sẽ tự động cộng lại đồng thời đồng bộ hàng tồn đến sàn. 

Ví dụ:
Sản phẩm A có tồn kho có sẵn là 20, khi một đơn hàng Shopee( bao gồm 3 cái sản phẩm A) đồng bộ đến BigSeller, hệ thống sẽ tự động khóa số lượng tồn kho với 3 cái cho sản phẩm A, như thế tồn kho có sẵn của sản phẩm A sẽ là 17, đồng thời sẽ đồng bộ đến các gian hàng đã liên kết với hàng tồn 17 của sản phẩm A .
Nếu bạn không phải xử lý đơn hàng trên BigSeller(bấm chuẩn bị hàng), đơn hàng này đã được xử lý trên sàn và trạng thái đã chuyển đến đang giao hàng, số lượng 3 đã bị khóa trên BigSeller sẽ được tự động cộng lại, và tồn kho có sẵn của sản phẩm A sẽ là 20, đồng thời sẽ đồng bộ đến các gian hàng đã liên kết với hàng tồn 20 của sản phẩm A. 

Cho nên, chúng mình khiến nghị nếu bạn muốn sử dụng chức năng tồn kho của BigSeller, nhất định phải xử lý đơn hàng trên BigSeller để tránh bị loãn tồn kho thực tế.
Việc đẩy tồn kho có phải sẽ thực hiện đẩy theo cấp ưu tiên?
Đúng rồi, hệ thống sẽ thực hiện đẩy tồn không theo cấp ưu tiên từ cao đến thấp, chữ số càng nhỏ và cấp ưu tiên cùng cao hơn.
Có phải là mỗi khi tôi thêm SKU hàng hóa mới đều phải chỉnh sửa lại quy tắc đẩy tồn kho?

Nếu bạn đã tạo SKU hàng hóa mới và bạn muốn đồng bộ số lượng tồn kho của SKU hàng hóa này lên sản phẩm online của các shop đã được ghép nối mối quan hệ  thì bạn cần thêm SKU hàng hóa này vào quy tắc đẩy.

Nếu tồn kho của SKU hàng hóa đã về 0 rồi, sau khi tôi đã đặt hàng và đã nhập kho thêm số lượng, thì hệ thống sẽ có thể cập nhật hàng tồn đến sàn không?

Nếu bạn đã tạo phiếu nhập kho và nhập kho thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho lên shop.

Ở đâu có thể kiểm tra SKU hàng hóa đã được ghép nối với SKU gian hàng chưa?

Nhấp vào Tồn kho > SKU hàng hóa, vào danh sách SKU hàng hóa, bạn có thể check SKU hàng hóa đang ghép nối với những SKU gian hàng nào.
 
Ở đâu có thể kiểm tra SKU gian hàng đã được ghép nối với SKU hàng hóa chưa?

Nhấp vào Tồn kho>  Quan hệ ghép nối SKU, vào trang ghép nối SKU, bạn có thể:

①. Lọc ra các SKU gian hàng đã được ghép nối và chưa được ghép nối
②. Có thể kiểm tra nhanh nhóng SKU gian hàng này đã được ghép nối chưa và đã được ghép nối với SKU hàng hóa nào
③. Có thể xóa hoặc thay đổi quan hệ ghép nối
Nếu ghép nối sai SKU phải làm sao?
Nếu bạn ghép nối sai SKU, bạn có thể xóa quan hệ ghép nối và ghép nối lại.  Làm thế nào để xóa quan hệ ghép nối?
Nếu sản phẩm có nhiều phân loại, nên tạo SKU hàng hóa như thế nào? Có phải ghép nối tất cả các phân loại với cùng một SKU hàng hóa?

Nếu một sản phẩm có nhiều kiểu dàng, thì mỗi kiểu dàng nên tạo một SKU hàng hóa riêng, và ghép nối từng cái.

Ví dụ: một sản phẩm có hai phân loại: màu sắc (màu đỏ và màu đen) và kích thước(M và L).
thế sản phẩm này sẽ có 4 kiểu dàng: Màu đỏ size M, Màu đỏ size L, màu đen size M, màu đen size L. Mỗi kiểu dàng phải tạo một SKU hàng hóa riêng, và ghép nối riêng với SKU gian hàng từng một.

Lưu ý: Nếu sản phẩm có nhiều kiểu dàng, SKU gian hàng nên cũng phải đặt riêng. Nếu đặt giống nhau, sẽ ảnh hưởng đến việc đồng bộ tồn kho.
Tôi không biết SKU gian hàng nào chưa được ghép nối, tôi có thể kiểm tra nhanh chóng ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra tại giao diện Tồn kho>Quan hệ ghép nối SKU,  chọn mục chưa ghép nối để kiểm tra nhanh chóng.

 
Tại sao hệ thống báo lỗi SKU hàng hóa này không đủ tồn kho trong kho này? tôi chưa bao giờ tạo SKU hàng hóa này.

Sau khi bật chức năng Tạo tự động SKU hàng hoá, khi đơn hàng đồng bộ đến BigSeller, ,nếu sản phẩm chưa ghép nối với SKU hàng hóa, hệ thống sẽ tạo tự động SKU hàng hoá theo SKU gian hàng của đơn hàng mới

Nếu bạn không cần tạo tự động, bạn có thể tắt chức năng này.


Tại sao tôi đã nhập kho rồi, nhưng không đẩy số lương lên các sàn?
1. Vui lòng kiểm tra lại đã nhập kho thành công chưa
2. Vui lòng kiểm tra lại đã tạo mối quan hệ ghép nối giữa SKU hàng hóa và SKU gian hàng chưa
3. Vui lòng kiểm tra lại tạo quy tắc đẩy tồn kho hay chưa

Lưu ý: Nếu bạn nhập kho trước và tạo quy tắc đẩy tồn kho sau, thì bạn vui lòng ấn "đồng bộ ngay" thủ công, hệ thống sẽ đẩy tồn kho lập tức.

Nếu bạn đã làm các bước trên, nhưng vẫn không thể đồng bộ thành công, vui lòng liên hệ với đội ngũ CSKH BigSeller để chúng tôi kiểm tra giúp bạn nhé.
Những vấn đề thường gặp về chức năng tồn kho dự trữ chương trình

1. Đăng ký chương trình khuyến mãi như thế nào?

Bạn phải đăng ký chương trình khuyến mãi trên kênh người bán nhé.


2. Tồn kho dự trữ chương trình hiện đã hỗ trợ cho chương trình nào?


Shopee:Hiện chỉ hỗ trợ dự trữ tồn kho cho chương trình Flash Sale.

Lazada:Có thể dự trữ tồn kho cho tất cả chương trình, nhưng bạn cần tạo chương trình và hoàn tất chỉnh sửa thông tin chương trình trên BigSeller thủ công

3. Có thể xem dự trữ tồn kho cho chương trình ở đâu?


Tại BigSeller> Tồn kho> Danh sách tồn kho, bạn có thể xem tồn kho dự trữ còn lại tức thời, trên giao diện tồn kho dự trữ chương trình bạn có thể thấy được tổng số lượng tồn kho dự trữ cho chương trình.

4. Nếu tồn kho dự trữ không đủ và lại có đơn hàng mới từ chương trình phải làm sao?


Nếu tồn kho dự trữ không đủ,  hệ thống sẽ khóa tồn kho có sẵn và phân bổ cho đơn hàng mới.

5. BigSeller làm thế nào để xác định một đơn hàng nào đó có phải là đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình hay không?

Các đơn hàng được đồng bộ đến BigSeller sau khi chương trình bắt đầu được tính là đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình.

6. Sau khi chương trình kết thúc, tồn kho dự trữ chương trình còn lại xử lý như thế nào?

Sau khi chương trình kết thúc, tồn kho dự trữ chương trình còn lại sẽ hoàn về tồn kho có sẵn.

7. Hệ thống sẽ dự trữ tồn kho chưng trình giúp tồi không?

Hệ thống sẽ không dự trữ tồn kho cho chương trình.

Shopee: Sau khi chương trình đồng bộ đến BigSeller, bạn có thể chỉnh sửa số lượng tồn kho dự trữ tại BigSeller>Tồn kho>Tồn kho dự trữ chương trình>Shopee, như vậy, hệ thống mới dự trữ tồn kho cho chương trình
Lazada: Bạn cần tạo chương trình trên BigSeller và chỉnh sửa số lượng tồn kho dự trữ, hệ thống mới dự trữ tồn kho cho chương trình.

8. Hẹ thống khóa tồn kho như thế nào?  Và khấu trừ tồn kho như thế nào?


Khi đơn hàng đồng bộ đến BigSeller, hệ thống sẽ tự động phân bổ tồn kho cho đơn hàng và khóa tồn kho. Khi bạn ấn "Giao hàng", đơn hàng sẽ chuyển sang"đang giao hàng", BigSeller sẽ tự động khấu trừ tồn kho và thực hiện xuất kho.

9. Chương trình đã kết thúc, nhưng vẫn có đơn hàng từ chương trình (khách chưa thanh toán), tồn kho xử lý như thế nào?

Tình trạng một: khi đến bước xác nhận số lượng dự trữ, bạn đã tích chọn"Gia hạn 24 giờ". Sau chương trình kết thúc 24h, tồn khi dự trữ chương trình vẫn có hiệu quả. Các đơn hàng được đồng bộ đến BigSeller trong vòng 24 giờ sau khi chương trình kết thúc vẫn được coi là đơn hàng đến từ chương trình, sau khi đơn hàng đồng bộ đến BigSeller, hệ thống sẽ ưu tiên phân bổ tồn kho dự trữ chương trình cho đơn hàng, nếu tồn kho dự trữ chương trình không đủ, hệ thống sẽ phân bổ tồn kho có sẵn cho đơn hàng. Các đơn hàng được đồng bộ đến BigSeller sau hơn 24 giờ sẽ không được tính là đơn hàng đến từ chương trình và hệ thống sẽ phân bổ tồn kho có sẵn cho đơn hàng

Tình trạng hai: khi đến bước xác nhận số lượng dự trữ, bạn chưa tích chọn"Gia hạn 24 giờ". Các đơn hàng được đồng bộ đến BigSeller sau khi chương trình kết thúc sẽ không được tính là đơn hàng đến từ chương trình và hệ thống sẽ phân bổ tồn kho có sẵn cho đơn hàng

10. Tại sao chương trình shopee không thể đồng bộ tự động?

Bạn vui lòng kiểm tra lại đã bật chức năng đồng bộ chương trình chưa? Nếu chưa bật chức năng này, BigSeller sẽ không thể đồng bộ chương trình của bạn tự động.

Nếu bạn đã bật chức năng này nhưng vẫn không thể đồng bộ, vui lòng liên hệ đội ngũ CSKH BigSeller nhé.

11. Tại sao chương trình Lazada không thể tự động đồng bộ ?


Do API Lazada chưa hỗ trợ, hệ thống sẽ nâng cấp trong thời gian tới.

12. Có thể thay đổi số lượng sau khi dự trữ tồn kho không?


Có thể thay đổi. Bấm vào đây để xem thao tác cụ thể


13. Có thể hủy chương trình tại BigSeller không?

Không thể thay đổi. Nếu bạn cần hủy chương trình, bạn cần hủy trong Trung tâm người bán.

14. Có thể xóa chương trình trên BigSeller không?

Shopee không thể xóa;

Lazada có thể xóa, chỉ xóa trên danh sách chương trình BigSeller, sẽ không ảnh hưởng đến diễn ra và kết thúc của chương trình.


15. Tự động gia hạn 24 giờ có tác dụng gì?


Tồn kho dự trữ chương trình vẫn có hiệu lực trong vòng 24 giờ sau khi chương trình khuyến mại kết thúc. Các đơn hàng được đồng bộ đến BigSeller trong vòng 24 giờ sau khi chương trình kết thúc cũng được coi là đơn hàng đã tham gia chương trình khuyến mãi. Sau khi đơn hàng được đồng bộ đến BigSeller, tồn kho dự trữ sẽ được ưu tiên điều phối cho chương trình, tồn kho sẵn có sẽ được khấu trừ.

Lưu ý: Hệ thống mặc định tự động gia hạn 24 giờ. Tất cả chương trình được tự động gia hạn 24 giờ theo mặc định miễn là chúng không bị hủy theo cách thủ công.


16. Có thể sửa đổi số lượng dự trữ tồn kho sau khi chương trình diễn ra không?


Sau khi chương trình đang diễn ra, không thể sửa đổi số lượng dự trữ tồn kho.

Tại sao giá vốn của SKU hàng hóa sẽ cập nhật tự động?

Bạn có thể điền giá vốn cho SKU hàng hóa bằng thủ công, nhưng mỗi khi bạn nhập kho (bao gồm nhập kho thủ công, đặt hàng nhập kho, chuyển kho nhập kho, trả hàng nhập kho), hệ thống sẽ tự động tính lại giá vốn SKU hàng hóa theo công thức tính giá vốn SKU hàng hóa.

Công thức tính giá vốn SKU hàng hóa=(tốn kho đầu kỳ*giá vốn đầu kỳ+số lượng nhập kho*giá nhập kho) / (tốn kho đầu kỳ*số lượng nhập kho)

Bổ sung: Giá nào được lấy làm giá nhập kho khi hàng trả nhập kho?
1. Nếu SKU hàng hóa này có giá xuất/nhập kho, sẽ lấy giá giá xuất/nhập kho trong lịch sử xuất nhập kho làm giá nhập kho
2. Nếu giá xuất/nhập kho của SKU hàng hóa này=0, sẽ lấy giá vốn của SKU hàng hoá này tại thời điểm trả lại nhập kho làm giá nhập kho
3. Nếu giá xuất/nhập kho của SKU hàng hóa này=0, giá vốn cũng =0, thì giá nhập kho khi  trả hàng nhập kho cũng bằng 0.

Tại sao vị trí của tôi không thể xóa được?

Hiện tại chỉ hỗ trợ xóa vị trí kệ ở trạng thái " Để trống". Nếu trạng thái vị trí kệ là " Để trống" nhưng bạn xóa vị trí này thất bại hãy liên hệ với nhân viên CSKH của chúng tôi.

Trạng thái của vị trí kệ nếu là "Đã cất giữ"/"Đã đầy" thì tạm không hỗ trợ xóa. Nếu bạn có nhu cầu xóa thì hãy dòn dẹp SKU hàng hóa về số lượng 0 hoặc di chuyển SKU hàng hóa đặt ở vị trí này sang vị trí khác trước sau rồi xóa lại vị trí.


 
Giá vốn là gì?
Giá vốn tức là giá thành của SKU hàng hóa.  Giá vốn luôn biến động, tuy nhiên mỗi khi nhập kho, hệ thống sẽ tự động tính lại giá vốn SKU hàng hóa theo công thức tính giá vốn.
Công thức tính giá vôn=(số lượng vốn có*giá vốn trước+số lượng nhập kho*giá nhập kho)/(số lượng vốn có+ số lượng nhập kho)
Có gì khác nhau giữa Giá tham chiếu và giá vốn
Gia tham chiếu được cố định theo giá bạn cài đặt thủ công,mỗi SKU hàng hóa chỉ có thể cài đặt một giá tham chiếu tùy chỉ phân bổ tại một kho hay đa kho. Làm thế nào để cài đặt/cập nhật giá tham chiếu của SKU hàng hóa? 
Giá vốn luôn biến động, Có thể đặt các mức giá vốn khác nhau cho cùng một SKU hàng hóa trong các kho khác nhau. Tuy nhiên mỗi khi nhập kho, hệ thống sẽ tự động tính lại giá vốn SKU hàng hóa theo công thức tính giá vốn. Làm thế nào cài đặt giá vốn của SKU hàng hóa?
Công thức tính giá vốn =(số lượng vốn có*giá vốn trước+số lượng nhập kho*giá nhập kho)/(số lượng vốn có+ số lượng nhập kho)
Lịch sử xuất nhập kho mình có thể được truy vấn trong bao lâu?

Bạn có thể kiểm tra dữ liệu trong vòng 2 năm, dữ liệu vượt quá 2 năm không hỗ trợ truy vấn.