Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | Cài đặt
×
Làm thế nào để cài đặt đơn vị tiền tệ trên BigSeller

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập hệ thống BigSeller cần chọn thị trường bán hàng. Hệ thống sẽ tự động lấy đơn vị tiền tệ của thị trường bán hàng bạn đã chọn làm đơn vị tiền tệ trên BigSeller.

Lưu ý:Thị trường bán hàng chọn xong không được sửa nữa.


Nếu bạn chọn nhầm muốn sửa lại thì hãy liên hệ CSKH của chúng tôi.

Làm thế nào để check lịch sử hoạt động?Làm thế nào để tạo tài khoản phụ và phân quyền cho?
Bước 1:Thêm vai trò (ví du như: nhân viên kho/nhân viên vận hành..)Bước 2:Tạo tài khoản phụ và cài đặt phân quyền.
 
Làm thế nào để đổi Voucher?

Bấm Cài đặt> Trung tâm cá nhân> Đăng ký của tôi> Nhập mã Voucher> Bấm Đổi thưởng.

Làm thế nào để sửa mật khẩu tài khoản BigSeller?

1. Sửa trên giao diện cài đặt.2.Sửa trên trang đăng nhập BigSellerMình nên check lịch sử thanh toán ở đâu?
Bấm Cài đặt> Trung tâm cá nhân> Đăng ký của tôi> Bấm lịch sử thanh toán.