Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | APP
×
Có thể tạo biên bản bàn giao trên BigSeller (APP) không?
Khi quét giao hàng trên BigSeller (APP), bạn có thể bật tính năng Tạo Biên bản bàn giao. Sau khi kết thúc quét hoặc thoát ra trang quét giao hàng, sẽ tự đồng tạo biên bản bàn giao.

* Tạo biển bển bàn giao xong, cần phải bạn về
trang web để in. Hiện tai tạm thời không hỗ trợ in biên bản bàn giao trên BigSeller (APP).

   
Mình có thể dùng BigSeller APP trên thiết bị quét PDA không
Bạn có thể tải BigSeller APP về thiết bị quét PDA.

                   Google Play                                                                         Android APK

                         

Sau khi tải về, bạn có thể cài đặt thiết bị quét như hình dưới.

Những điều cần lưu ý:  Hiện chỉ hỗ trợ quét kiểm tra đơn hàng và quét giao hàng trên thiết bị quét PDA.