Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | Đặt hàng
×
Hỗ trợ & FAQs
Đặt hàng
Đơn đặt hàng trong danh sách đang vận tải còn có thể hủy không?

Có nhé. Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trong danh sách đang vận tải.


Đơn đặt hàng trong danh sách nhận hàng một phần còn có thể hủy không?

Bạn có thể kết thúc đơn đặt hàng trong danh sách nhận hàng một phần.


Quy tắc thống kê số lượng bán hàng trong gợi ý đặt hàng


Số lượng hàng bán trong gợi ý đặt hàng bao gồm: Tổng doanh số 3/7/15/30 và Doanh số trung bình hàng ngày 3/7/15/30

1. Trong danh sách đặt hàng chỉ hiển thị SKU đơn độc, só lượng hàng bán của SKU combo sẽ thống kế vào SKU đơn độc có nằm trong SKU combo.
2. Cùng một SKU hàng hóa nếu có trong nhiều kho khác nhau thì có thể tạo ra nhiều đơn gợi ý đặt hàng; Tổng doanh số 3/7/15/30 và Doanh số trung bình hàng ngày 3/7/15/30 sẽ lấy dữ liệu của kho bạn đang hiển thị.
3. Tổng doanh số 3/7/15/30 : Tổng doanh số các SKU hàng hóa trong 3/7/15/30 ngày gần nhất. Tính theo thời gian đặt hàng, không bao gồm những đơn đã hủy và đơn chưa thanh toán. Doanh số của SKU đơn độc bao gồm doanh số của SKU combo
    Doanh số trung bình hàng ngày 3/7/15/30: Doanh số trung bình hàng ngày trong 3/7/15/30 ngày gần nhất. Tính theo thời gian đặt hàng,không bao gồm những đơn đã hủy và đơn chưa thanh toán. Số lượng hàng bán trung bình trong 3/7/15/30 ngày gấn đây= tổng số hàng bán ÷ số ngày tương ứng(3/7/15/30)Q1:Nếu mình đổi mối quan hệ ghép nối cho đơn hàng thì số lượng hàng bán trong gợi ý đặt hàng sẽ tính như nào?

A1:Nếu bạn đổi mối quan hệ ghép nối cho đơn hàng thì số lượng hàng bán trong gợi ý đặt hàng sẽ được tính lại theo mối quan hệ ghép nối mới và trừ lại số lượng bán trong mối quan hệ ghép nối cũ. Lưu ý: Do số lượng hàng bán trong gợi ý đặt hàng mỗi đêm thống kê dữ liệu hôm qua, Tức là nếu hôm nay bạn đổi mối quan hệ ghép nối, dữ liệu sẽ đổi vào ngày mai.

        Ví dụ, Trong đơn hàng(BS0001)có 2 sản phẩm A ghép nối với SKU A. Vậy thì trong số ngày gợi ý đặt hàg tương ứng, số lượng hàng bán của SKU A sẽ được tăng thêm 2 cái. Nếu bạn sửa mối quan hệ ghép nối và ghép nối với SKU B, thì trong số ngày gợi ý đặt hàg tương ứng , số lượng hàng bán của SKU A sẽ giảm 2 cái, số lượng hàng bán của SKU sẽ tăng 2 cái.

Khi tạo đơn đặt hàng 1688 mình có thể sửa link sản phẩm không?

Khi bạn tạo đơn đặt hàng 1688, nếu như những link đặt hàng đã có không phải là link bạn mong muốn thì bạn có thể đổi link, cách thao tác dưới đây:

Cần lưu ý! Để tránh xuất hiện lỗi, hãy cũng cấp link sản phẩm của nhà cung cấp hiện đang lựa chọn này.

Nếu SKU hàng hóa chỉ ghép nối với một sản phẩm của nhà cung cấp đã chọn , thì bạn có thể bấm “Thay đổi” > bấm“+Thêm ghép nối với 1688” để thêm sản phẩm vào.Nếu như SKU hàng hóa đã ghép nối với nhiều sản phẩm của nhà cung cấp đã chọn ,bạn có thể bấm “Vui lòng chọn SKU 1688” > Bấm “+Thêm ghép nối với ” để thêm sản phẩm vào.


Một SKU hàng hóa có thể ghép nối với nhiều hàng hóa 1688 không?

Cùng một SKU hàng háo có thể ghép nối với nhiều hàng hóa 1688 nhé. Tức là một SKU hàng hóa có thể ghép nối với nhiều nhà cung cấp 1688 hoặc là nhièu sản phẩm khác nhau của cùng một nhà cung cấp.

Khi đặt đơn hàng 1688 mà không có SKU hàng hóa nào có thể lựa chọn thì cần làm sao?

Khi đặt đơn hàng 1688 mà không có SKU hàng hóa nào có thể lựa chọn thì bạn cần kiểm tra:

1. Tài khoản của bạn có tạo SKU hàng hóa hay chưa, nếu chưa, hãy thêm SKU hàng hóa trước;
2. Nếu đã có SKU hàng hóa rồi, thì hãy kiểm tra SKU hàng hóa đã ghép nối sản phẩm 1688 chưa, nếu chưa thì hãy thao tác theo hướng dẫn bên dưới.

Khi đặt đơn hàng 1688 mà không có địa chỉ nhận hàng nào có thể chọn được thì cần làm sao?

Nếu bạn không có địa chỉ nhận hàng nào có thể chọn được  khi tạo đơn đặt hàng 1688 thì bạn cần vào Trung Tâm người mua 1688 để cài đặt địa chỉ lấy hàng trước sau rồi quay lại trang đặt đơn hàng 1688 bấm nút đồng bộ địa chỉ lấy hàng, thao tác như hình dưới:Sau khi thêm địa chỉ nhận hàng thành công, bạn có thể quay lại trang đặt đơn hàng 1688 bấm nút đồng bộ địa chỉ lấy hàng


Làm thế nào để in đơn đặt hàng?

Nhấp vào Đặt hàng > Đơn đặt hàng  > Danh sách Đang vận tải/Nhận hàng một phần/Đã hoàn tất, có thể in đơn đặt hàng. thuận tiện cho nhân viên kho kiểm tra hàng hóa nhập kho.


Mẫu đơn đặt hàng như hình dưới:Bạn có thể cài đặt Hiển thị số tiền trên phiếu đặt hàng hoặc không(vui lòng tham khảo hình bên dưới):
 
Mình có thể lọc đơn đặt hàng theo thời gian tạo/ thời gian đề trình/ Dự kiến ngày hàng về không?

Tại danh sách【Đặt hàng> Hộp nháp /Đang vận tải/Nhận hàng một phần】, bạn có thể lọc đơn đặt hàng theo thời gian tạo hoặc dự kiến ngày hàng về .
 

Tại danh sách【Nhận hàng đặt hàng】, bạn có thể lọc đơn đặt hàng theo thời gian đề trình hoặc dự kiến ngày hàng về .

* Thời gian đề trình: Tức là thời gian bạn đề trình đơn đặt hàng.