I. Lời ích:
Bạn không cần đến kênh người bán và bấm thủ công vào "đẩy sản phẩm" mỗi 4 tiếng, người máy thao tác tự động, đẩy tự động sản phẩm 24h, tiếp tục tăng độ hiển thị của sản phẩm.


II. Lưu ý:
1. Bạn có thể xem sản phẩm đang đẩy hiện tại trên trang BigSeller.
2. Bạn có thể đến kênh người bán xem sản phẩm mình được đẩy hay chưa.
3. Sau khi hoàn thành thao tác đẩy tự đông sản phẩm Shopee, nếu sản phẩm đã chọn chưa được đẩy thì bạn hãy chờ một lát, không quá 10 phút hệ thống sẽ đẩy tự động sản phẩm.III. Quy trình thao tác:

Bước thứ 1: Sản phẩm > Chọn sàn Shopee > Bấm Đẩy sản phẩm.Bước thứ 2: Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa.Bước thứ 3: Nhấp vào + Thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn đẩy (Số lượng nhiều nhất là 30), nhấp vào Lưu, sau khi lưu hệ thống sẽ bắt đầu đẩy tự động sản phẩm.


Các bạn có thể xem những sản phẩm theo thứ tự Lượt xem/Like/Doanh thu,vv. Nếu không tìm thấy được sản phẩm có thể ấn vào động bộ sản phẩm để cập nhật đến BigSeller.


 

Nếu các bạn không muốn đẩy sản phẩm này nữa, có thể ấn vào nút này để xóa sản phẩm này.
Xem video hướng dẫn tại đây: