I. Tác dụng

Đẩy sản phẩm là tính năng cho phép bạn cải thiện thứ hạng tìm kiếm sản phẩm của bạn nhằm tăng lượt xem và doanh số bán hàng tiềm năng. Kết quả tìm kiếm sản phẩm sẽ được xuất hiện ở đầu trang ngành hàng bên dưới mục Mới nhất.

Sử dụng tính năng Tự động đẩy sản phẩm Shopee, bạn không cần đến kênh người bán và bấm thủ công vào "đẩy sản phẩm" mỗi 4 tiếng, người máy thao tác tự động, đẩy tự động sản phẩm 24h, tiếp tục tăng độ hiển thị của sản phẩm.

Bạn bấm đây có thể tìm hiểu thêm tính năng đẩy sản phẩm đăng bán trên Shopee.

Hình ảnh Tự động đẩy sản phẩm Shopee trên Kênh Người bán

(Hình ảnh Tự động đẩy sản phẩm Shopee trên Kênh Người bán)

II. Những điểm cần phải lưu ý

1. Bạn có thể thêm tối đa 30 sản phẩm, nhưng mỗi 4 tiếng tối đa tự động đẩy 5 sản phẩm.
2. Bạn có thể tối đa cài đặt 5 sản phẩm để đẩy cố định. Cấp ưu tiên của đẩy sản phẩm cố định cao hơn đẩy theo thứ tự. khi sản phẩm đẩy cố định đặt 5, các sản phẩm mà đang chờ đẩy sẽ không vận hành.
3. Sau khi hoàn thành thao tác đẩy tự đông sản phẩm Shopee, nếu sản phẩm đã chọn chưa được đẩy thì bạn hãy chờ một lát, không quá 10 phút hệ thống sẽ đẩy tự động sản phẩm.
4. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản BigSeller hơn 30 ngày, tất cả sản phẩm đang đẩy sẽ tự động kết thúc;
5. Nếu bắt đầu tự dộng đảy sản phẩm, không hỗ trợ kết thúc bằng cách thủ công, chỉ có thể đợi đẩy tự động  kết thúc


III. Quy trình thao tác

Bước thứ 1: Sản phẩm > Chọn sàn Shopee > Bấm Đẩy sản phẩm.Bước thứ 2: Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa.*Trên trang đẩy sản phẩm, chỉ hiện thị gian hàng shopee mà đã kết nối với tải khoản BigSeller này. nếu bạn không tìm thấy gian hàng, vui lòng vào trang kết nối gian hàng (Cài đặt > Trung tâm kết nối > Kết nối gian hàng)kiểm tra xem gian hàng này đã kết nối với tải khoản BigSeller chưa.


Bước thứ 3: Nhấp vào + Thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn đẩy (Số lượng nhiều nhất là 30), nhấp vào Lưu, sau khi lưu hệ thống sẽ bắt đầu đẩy tự động sản phẩm.


Các bạn có thể xem những sản phẩm theo thứ tự Lượt xem/Like/Doanh thu,vv. Nếu không tìm thấy được sản phẩm có thể ấn vào động bộ sản phẩm để cập nhật đến BigSeller.

Nếu các bạn không muốn đẩy sản phẩm này nữa, có thể ấn vào nút này để xóa sản phẩm này.


Sau khi hoàn thành thao tác đẩy tự đông sản phẩm Shopee, nếu sản phẩm đã chọn chưa được đẩy thì bạn hãy chờ một lát, không quá 10 phút hệ thống sẽ đẩy tự động sản phẩm theo thứ tự, mối lần đẩy 5 sản phẩm.

Lưu ý: Bởi vì những NBH khác của Shopee sẽ sử dụng quảng cáo và các tính năng đẩy sản phẩm khác, sản phẩm của bạn có lẽ sẽ không hiện thị ở đầu trang kết quả tìm kiếm.


Đã thêm sản phẩm cần đẩy, nhưng tại sao không có hiệu lực?


Xem video hướng dẫn tại đây: