เราจะช่วยได้อย่างไร
บทความ&FAQ | สินค้าคงคลัง
×
บทความ&FAQ
สินค้าคงคลัง

แนะนำฟีเจอร์สินค้าคงคลัง(ผู้ใช้ใหม่ต้องรู้)

เนื้อหานี้มีประโยชน์ไหม
โปรดฝากข้อมูลการติดต่อของคุณ
ความคิดเห็น
  • เนื้อหาไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลที่ฉันต้องการ
  • เนื้อหาล้าสมัย
  • ไม่สามารถโหลดเนื้อหาได้
  • เนื้อหาซับซ้อนเกินไป
  • ฉันต้องการวิธีใช้งานทีละขั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (เช่น รวมภาพหน้าจอ)
  • ฉันต้องการบริการแบบ 1 ต่อ 1

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น! คุณมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือไม่?

/