เราจะช่วยได้อย่างไร
บทความ&FAQ | สินค้า
×
บทความ&FAQ
สินค้า
ลายน้ำที่เพิ่มลงในรูปภาพสินค้าแล้วยังสามารถลบได้หรือไม่

หากรูปภาพสินค้านี้เพิ่มลายน้ำและบันทึก / อัพเดตสำเร็จ ระบบจะไม่สนับสนุนลบได้

ก่อนที่จะเพิ่มลายน้ำเราแนะนำคุณนำออกรูปภาพสินค้าเพื่อสำรอง

ฉันสามารถลบสินค้าที่มีอยู่ออกจาก Marketplaces โดยผ่าน BigSeller ได้หรือไม่

ตอนนี้เราไม่สนับสนุนการลบสินค้าที่มีอยู่ออกจาก Marketplaces คุณสามารถลบสินค้าใน BigSeller ได้ค่ะ 

ฉันสามารถแก้ไขสินค้าเป็นแบบชุดในรายการล้มเหลวได้หรือไม่

คุณสามารถแก้ไขสินค้าเป็นแบบชุดในรายการล้มเหลว

แก้ไขข้อมูลสินค้าเป็นแบบชุด

เลือกสินค้า > คลิก ล้มเหลว > คลิก แก้ไขเป็นชุด > แก้ไขข้อมูล > คลิก บันทึกสำหรับ Lazada คุณอาจ จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแก้ไขหมวดหมู่ก่อน โปรดแก้ไขหมวดหมู่และตัวแปรก่อน

แก้ไขหมวดหมู่และคุณสมบัติเป็นชุด (Shopee)

เลือก สินค้า > คลิก ดำเนินการเป็นชุด> แก้ไขหมวดหมู่ > กรอกข้อมูล> คลิก ยืนยันเหตุใดฉันเผยแพร่สินค้าใหม่ใน Seller Center แล้ว แต่ในระบบ BigSeller ไม่แสดง

หากคุณเผยแพร่สินค้าใหม่ใน Seller Center แล้ว คุณต้องคลิก ซิงค์สินค้า > ซิงค์สินค้าทั้งหมดด้วยตนเอง สินค้าที่เพิ่มใหม่ถึงจะซิงค์ไปกับ BigSeller

เหตุใดฉันแก้ไขรายละเอียดของสินค้าใน Seller Center แล้ว แต่ในระบบ BigSeller ยังไม่ซิงค์

หากคุณแก้ไขรายละเอียดของสินค้าใน Seller Center แล้วคุณต้องคลิก ซิงค์สินค้า > ซิงค์สินค้าทั้งหมดด้วยตนเอง  ข้อมูลของสินค้าใหม่ล่าสุดถึงจะซิงค์ไปยัง BigSeller 

เหตุใดฉันคลิกซิงค์สินค้าแล้ว สินค้าคงคลังของรายการขายอยู่ยังไม่เหมือนกับร้านค้า

หากอยากซิงค์สินค้าของสินค้าคงคลังอย่างแม่น คุณต้องคลิกปุ่ม ซิงค์หรือกดขึ้นซิงค์สินค้าแล้วกดซิงค์สินค้าที่เลือก

เหตุใดสินค้านำเข้าร้านค้า / คัดลอกถึง Lazada แล้ว สินค้าไม่มีตัวเลือกต่างๆ

ก่อนที่แก้ไขสินค้าต้องเลือกหมวดหมู่และตัวเลือกก่อน หากไม่มีหมวดหมู่และตัวเลือกให้เลือก ในระบบจะไม่บันทึกข้อมูลตัวเลือกของสินค้า


เวลาดึงสินค้าจาก Lazada มีการแจ้งเตือนขึ้นว่า system error จะแก้ไขได้ยังไง

 

หากคุณกำลังดึงสินค้าจาก Lazada และมีข้อความผิดพลาดแจ้งมาว่า System error , please try agian / ข้อผิดพลาดของระบบ ขอลองอีกครั้งในภายหลัง โปรดทำตามขั้นตอนด้างเพื่อแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้ารายละเอียดสินค้าบนหน้าจากนั้นปัดเพื่อตรวจสอบ

ขั้นที่ 2 กลับไปหน้าที่ดึงสินค้าและดึงสินค้าต่อ

ระบบสามารถซิงค์สินค้าโดยอัตโนมัติได้ไหม

หลังจากได้เชื่อมต่อกับร้านค้าระบบจะซิงค์สินค้าของร้านโดยอัตโนมัติ แต่หลังจากนั้นคุณต้องซิงค์สินค้าด้วยตนเอง คลิก ที่นี่ เพื่อดูจะซิงค์สินค้าด้วยตนเองได้อย่างไร

เหตุใดฉันนำเข้าสำเร็จแล้ว แต่สินค้าไม่ขึ้นในร้านค้า

หลังจากนำสินค้าเข้ารายการดึงสินค้าแล้ว ควรต้องเข้าไป กล่องร่าง แก้ไขสินค้าและ เผยแพร่ สินค้า มีแต่สินค้าที่อยู่ในกล่องร่างแก้ไขและเผยแพร่สำเร็จถึงจะปรากฎในร้านค้าของคุณ

ก่อนนำเข้าสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าไหม สามารถแก้ไขข้อมูลอะไร

หากเป็นรายการคัดลอกรายการ ก่อนนำเข้าสินค้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้

หากเป็นสินค้าของรายการดึงสินค้า ก่อนนำเข้าสินค้าคุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้า (รวมถึงคำอธิบายโดยละเอียด ข้อมูลตัวเลือก รูปภาพเป็นต้น)เหตุใดเมื่อดึงสินค้ามีแจ้งขึ้น skipped

เนื่องจากสินค้านี้ถูกดึงแล้วและมีอยู่ในรายการดึงสินค้าของ BigSeller แล้ว คุณสามารถคัดลอกชื่อสินค้าไปรายการดึงสินค้าเพื่อค้นหา

ทำไมลงสินค้า TikTokShop ไม่ได้
กรณีตอนลงสินค้า TikTokShop ที่ BigSeller ระบบแจ้งเตือนว่า โปรดเลือกคลังสินค้า วิธีแก้ไขคือ โปรดไปที่ บัญชีของฉัน > โปรไฟล์ผู้ขาย > ที่อยู่คลังสินค้า ใน Seller Center ของ TikTokShop เพื่อไปตั้งค่าที่อยู่คลังสินค้า หลังจากตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้ว ค่อยกลับมาที่ BigSeller และลองอีกครั้ง


กรณีลงสินค้า TikTokShop ที่ BigSeller เรียบร้อยแล้ว แต่แจ้งเตือนล้มเหลวว่า This seller is not able to create or edit product. Check if the seller has a valid tax number.,request_id:xxxxxx วิธีแก้ไขคือ โปรดไปที่ บัญชีของฉัน > โปรไฟล์ผู้ขาย > ข้อมูลทางภาษี ใน Seller Center ของ TikTokShop เพื่อกรอกข้อมูลภาษีของตนเองให้สมบูรณ์หรือลองเช็คดูว่ารูปแบบภาษีถูกต้องแล้วหรือไม่