เราจะช่วยได้อย่างไร
บทความ&FAQ | การสั่งซื้อ
×
บทความ&FAQ
การสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างทางสามารถยกเลิกได้หรือไม่

สามารถยกเลิกได้

ใบสั่งซื้อที่รับสินค้าบางส่วนสามารถยกเลิกได้หรือไม่

สามารถปิดใบสั่งซื้อได้

คำนวณยอดขายของหน้าคำแนะนำการสั่งซื้ออย่างไร
ข้อมูลยอดขายในหน้าคำแนะนำการสั่งซื้อจะมี 2 ยอด คือ ยอดขายทั้งหมดของ 3/7/15/30 และ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน 3/7/15/30

1. หน้าคำแนะนำการสั่งซื้อจะแสดงเฉพาะ SKU Merchant เดี่ยวเท่านั้น และยอดขายของ SKU Bundle จะรวมอยู่ในการสถิติยอดขายของ SKU Merchant เดี่ยว
2. SKU Merchant เดียวกันอยู่ในคลังสินค้าที่แตกต่างกัน ระบบจะสร้างคำแนะนำการซื้อหลายรายการ ยอดขายทั้งหมดของ 3/7/15/30 และยอดขายเฉลี่ยต่อวัน 3/7/15/30 จะขึ้นอยู่กับข้อมูลการขายของคลังสินค้านั้น
3. ยอดขายทั้งหมดของ 3/7/15/30: สถิติยอดขายทั้งหมดของสินค้าในช่วง 3/7/15/30 วันที่ผ่านมาตามเวลาสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ ไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยกเลิกและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระ
    ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน 3/7/15/30: ตามเวลาที่มีการสั่งซื้อ ยอดขายเฉลี่ยต่อวันของสินค้าในช่วง 3/7/15/30 วันที่ผ่านมาตามเวลาสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ = ยอดขายทั้งหมดของสินค้า ÷ จำนวนวัน ( 3/7/15/30)ถาม: คำนวณยอดขายของหน้าคำแนะนำการสั่งซื้อได้อย่างไร หากมีการแก้ไขความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU Merchant ในคำสั่งซื้อ
ตอบ: หากมีการแก้ไขความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU Merchant ในคำสั่งซื้อ ยอดขายจะถูกคำนวณใหม่ตามความสัมพันธ์การจับคู่ใหม่ของ SKU Merchant  ในคำสั่งซื้อ และยอดของการจับคู่เดิมจะถูกหักออก สังเกต! ระบบจะอัปเดตข้อมูลของเมื่อวานตอนเช้าตรู่ทุกวัน นั่นหมายความว่า หากความสัมพันธ์การจับคู่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้เท่านั้น
       ตัวอย่างเช่น หากมีสินค้า A 2 ชิ้นในคำสั่งซื้อ (BS0001) การจับคู่เดิมของ SKU ร้านค้าคือ SKU Merchant 01 จากนั้น ยอดขายของ SKU Merchant 01 จะเพิ่มขึ้น 2 ชิ้นภายในวันแนะนำการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากความสัมพันธ์การจับคู่ของสินค้า A ในคำสั่งซื้อเปลี่ยน SKU Merchant 01 เป็น 02 ยอดขายของ SKU Merchant 01 จะลดลง 2 ชิ้น และยอดขายของ SKU Merchant 02 จะเพิ่มขึ้น 2 ชิ้นภายในวันแนะนำการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

 
สามารถเปลี่ยนลิงก์สินค้า 1688 เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ 1688 ได้หรือไม่

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ หากลิงก์สินค้า 1688 ที่จับคู่กับ SKU Merchant ไม่ใช่ที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนลิงก์ได้ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

สังเกต! เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โปรดระบุลิงก์สินค้าของซัพพลายเออร์ 1688 ที่เลือกในใบสั่งซื้อปัจจุบัน

หาก SKU Merchant ได้จับคู่กับสินค้าหลายรายการของซัพพลายเออร์ 1688 ที่เลือกในใบสั่งซื้อปัจจุบัน คุณสามารถกด โปรดเลือก SKU 1688 > กด + เพิ่มการจับคู่ SKU 1688 เพื่อเพิ่มการจับคู่หาก SKU Merchant เพียงจับคู่กับสินค้าหนึ่งรายการของซัพพลายเออร์ 1688 ที่เลือกในใบสั่งซื้อปัจจุบัน คุณสามารถกด เปลี่ยน > กด + เพิ่มการจับคู่ SKU 1688 เพื่อทำการเปลี่ยน


 
ฉันควรทำอย่างไรหากไม่มี SKU Merchant ให้เลือกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อ 1688

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ 1688 หาก Supplier ที่เลือกไม่มี SKU Merchant ให้เลือก คุณต้องยืนยันก่อนว่า
1. SKU Merchant ถูกสร้างในบัญชีปัจจุบันหรือไม่ ถ้ายังไม่สร้าง โปรดเพิ่ม SKU Merchant ก่อน

2. หากมี SKU Merchant อยู่แล้ว โปรดยืนยันว่า SKU Merchant ได้จับคู่กับ SKU 1688 หรือไม่ ถ้ายังไม่จับคู่ โปรดทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างหลังจากยกเลิกการเลือกของ Supplier แล้ว เลือก SKU Merchant > คลิก"ยังไม่จับคู่กับ SKU 1688 โปรดเพิ่มการจับคู่" เพื่อโปรดป้อนลิงค์สินค้า 1688 และคลิก"รับสินค้า 1688" สินค้า 1688 จะขึ้นมา แล้วโปรดยืนยันตัวเลือกที่ตรงกัน หากสินค้า 1688 มีหลายสตัวเลือก คุณต้องเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง


SKU Merchant เดียวกันสามารถจับคู่กับ SKU 1688 หลายรายการได้หรือไม่

SKU Merchant เดียวกันสามารถจับคู่กับ SKU 1688 หลายรายการได้ นั่นคือ SKU Merchant สามารถจับคู่ Supplier ของ 1688 รายที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน หรือจับคู่ SKU ที่แตกต่างกันของSupplier ของ 1688 รายเดียวกันได้


 
วิธีการพิมพ์ใบสั่งซื้อ
คุณสามารถไปที่ การสั่งซื้อ > การจัดการสั่งซื้อ > รายการ ระหว่างทาง/รับสินค้าบางส่วน/เสร็จเรียบร้อย เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรคลังสินค้าในรับสินค้าสามารถตรวจสอบสินค้าที่ Stock-In
หากคุณไม่ต้องการให้ใบสั่งซื้อแสดงราคาสินค้า (หน่วยราคา/ค่า) และค่าใช้จ่าย (ค่าจัดส่ง/ค่าใช้จ่ายอื่น/ ยอดรวมทั้งหมด) คุณสามารถปิดตัวเลือก "แสดงราคาสินค้าและค่าใช้จ่าย" ได้ในการตั้งค่า > ตั้งค่าการพิมพ์ > ใบสั่งซื้อ 

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ 1688 ไม่มีที่อยู่รับของ 1688 ต้องทำอย่างไร
หากคุณไม่มีที่อยู่ให้เลือกต้องไปที่ศูนย์ 1688 เพื่อตั้งที่อยู่จัดส่งก่อน การดำเนินการดังรูปด้านล่างจากนั้นกลับมาที่หน้าสร้างใบสั่งซื้อของระบบ BigSeller แล้วคลิกไอคอนซิงค์


 
ฉันสามารถกรองใบสั่งซื้อตามเวลาสร้าง/เวลาส่งใบสั่งซื้อ/เวลารับสินค้า/เวลาที่จะมาถึงโดยประมาณได้หรือไม่

ในรายการ [การจัดการสั่งซื้อ > กล่องร่าง/ระหว่างทาง] คุณสามารถกรองใบสั่งซื้อตามเวลาสร้างหรือเวลาที่มาถึงโดยประมาณได้ ดังที่แสดงด้านล่างในรายการ [การจัดการสั่งซื้อ > รับสินค้าบางส่วน/เสร็จเรียบร้อย] คุณสามารถกรองใบสั่งซื้อตามเวลารับสินค้าหรือเวลาที่มาถึงโดยประมาณได้ ดังที่แสดงด้านล่างในรายการ [ สินค้าคงคลัง > การรับสินค้า > การรับสินค้าสั่งซื้อ] คุณสามารถกรองใบสั่งซื้อตามเวลาส่งใบสั่งซื้อหรือเวลาที่มาถึงโดยประมาณได้ ดังที่แสดงด้านล่าง