เราจะช่วยได้อย่างไร
บทความ&FAQ | การสั่งซื้อ
×
บทความ&FAQ
การสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างทางสามารถยกเลิกได้หรือไม่

สามารถยกเลิกได้

ใบสั่งซื้อที่รับสินค้าบางส่วนสามารถยกเลิกได้หรือไม่

สามารถปิดใบสั่งซื้อได้

คำนวณยอดขายของหน้าคำแนะนำการสั่งซื้ออย่างไร
ข้อมูลยอดขายในหน้าคำแนะนำการสั่งซื้อจะมี 2 ยอด คือ ยอดขายทั้งหมดของ 3/7/15/30 และ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน 3/7/15/30

1. หน้าคำแนะนำการสั่งซื้อจะแสดงเฉพาะ SKU Merchant เดี่ยวเท่านั้น และยอดขายของ SKU Bundle จะรวมอยู่ในการสถิติยอดขายของ SKU Merchant เดี่ยว
2. ยอดขายทั้งหมดของ 3/7/15/30: สถิติยอดขายทั้งหมดของสินค้าในช่วง 3/7/15/30 วันที่ผ่านมาตามเวลาสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ ไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยกเลิกและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระ
    ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน 3/7/15/30: ตามเวลาที่มีการสั่งซื้อ ยอดขายเฉลี่ยต่อวันของสินค้าในช่วง 3/7/15/30 วันที่ผ่านมาตามเวลาสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ = ยอดขายทั้งหมดของสินค้า ÷ จำนวนวัน ( 3/7/15/30)

ถาม: คำนวณยอดขายของหน้าคำแนะนำการสั่งซื้อได้อย่างไร หากมีการแก้ไขความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU Merchant ในคำสั่งซื้อ
ตอบ: หากมีการแก้ไขความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU Merchant ในคำสั่งซื้อ ยอดขายจะถูกคำนวณใหม่ตามความสัมพันธ์การจับคู่ใหม่ของ SKU Merchant  ในคำสั่งซื้อ และยอดของการจับคู่เดิมจะถูกหักออก สังเกต! ระบบจะอัปเดตข้อมูลของเมื่อวานตอนเช้าตรู่ทุกวัน นั่นหมายความว่า หากความสัมพันธ์การจับคู่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้เท่านั้น
       ตัวอย่างเช่น หากมีสินค้า A 2 ชิ้นในคำสั่งซื้อ (BS0001) การจับคู่เดิมของ SKU ร้านค้าคือ SKU Merchant 01 จากนั้น ยอดขายของ SKU Merchant 01 จะเพิ่มขึ้น 2 ชิ้นภายในวันแนะนำการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากความสัมพันธ์การจับคู่ของสินค้า A ในคำสั่งซื้อเปลี่ยน SKU Merchant 01 เป็น 02 ยอดขายของ SKU Merchant 01 จะลดลง 2 ชิ้น และยอดขายของ SKU Merchant 02 จะเพิ่มขึ้น 2 ชิ้นภายในวันแนะนำการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

 
สามารถเปลี่ยนลิงก์สินค้า 1688 เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ 1688 ได้หรือไม่

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ หากลิงก์สินค้า 1688 ที่จับคู่กับ SKU Merchant ไม่ใช่ที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนลิงก์ได้ ดังแสดงในรูปด้านล่างสังเกต! เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โปรดระบุลิงก์สินค้าของซัพพลายเออร์ 1688 ที่เลือกในใบสั่งซื้อปัจจุบัน

หาก SKU Merchant ยังไม่ได้จับคู่ SKU 1688 คุณสามารถกด โปรดเลือก SKU 1688 > กด + เพิ่มการจับคู่ SKU 1688  เพื่อเพิ่มการจับคู่