เราจะช่วยได้อย่างไร
บทความ&FAQ | รายงาน
×
บทความ&FAQ
รายงาน
เหตุใดจำนวนคำสั่งซื้อวันก่อนไม่ถูกต้อง

เนื่องจากฟีดแบคของอินเทอร์เฟซล่าช้า คำสั่งซื้อของวันถัดไปยังไม่ได้ซิงค์ทั้งหมด หากเจอเรื่องแบบนี้ แนะนำคุณวันถัดไปค่อยไปตรวจเช็คดู

ยกตัวอย่าง :หลังจากโปรดมชั่นDouble Eleven วันที่12เดือนพฤศจิกายนที่ดูจำนวนคำสั่งซื้อจะไม่ถูกต้อง แนะนำคุณวันที่13เดือนพฤศจิกายนค่อยมาเช็คดู

ฉันเชื่อมต่อร้านค้าแล้วสามารถดูข้อมูลก่อนที่เชื่อมต่อได้ไหม

ระบบจะนับข้อมูล๕วันก่อนวันที่สองที่คุณเชื่อมต่อเท่านั้น

ยกตัวอย่าง:คุณเชื่อต่อร้านค้าในวันที่9เดือนพฤศจิกายน ในระบบเราจะนับข้อมูลของ ๕ วันก่อนเวลา 00:00 น.ของวันที่10เดือนพฤศจิกายน(ก็คือข้อมูลของ วันที่๕เดือนพฤศจิกายน วันที่๖เดือนพฤศจิกายน วันที่๗เดือนพฤศจิกายน วันที่๘เดือนพฤศจิกายน วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน)

เหตุใดจำนวนพัสดุกับจำนวนคำสั่งซื้อของรายงานสินค้าคงคลังมีแตกต่างกัน

โปรดตรวจเช็คคำสั่งซื้อของคุณว่าพัสดุเคยได้จัดการเป็นแบบแยกพัสดุหรือเปล่า
หากได้จัดการเป็นแยกพัสดุ หมายเลขคำสั่งซื้อเดียวตรงกับหมายเลขแทร็คกิ้งหลายหมายเลข เมื่อเรานับจำนวนพัสดุ Stock-Out หมายเลขแทร็คกิ้งเดียวจะนับเป็นหนึ่งพัสดุ

เพราะอะไรยอดคำสั่งซื้อ / ราคาสินค้าถึงจะไม่เหมือนกับราคาจริง

โปรดตรวจสอบว่าหน่วยสกุลเงินกับสกุลเงินที่ขายจริงตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกัน สามารถส่งอีเมลให้กับอีเมลทางการ support@bigseller.com ของ BIgSeller เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ :หลังจากเปลี่ยนภูมิภาคแล้ว ต้องรอวันถัดไปถึงจะเห็นข้อมูลถูกต้องเหตุใดราคาเฉลี่ยสินค้าไม่ถูกต้อง

โปรดยืนยันว่าได้แก้ไขราคาสินค้าหรือได้ตั้งค่าราคาโปรโมชั่นหรือเปล่า หากไม่มี โปรดติดต่อบริการลูกค้า

เหตุใดจำนวนพัสดุกับจำนวนคำสั่งซื้อแตกต่างกันในรายงานสินค้าคงคลัง

โปรดเช็คหน่อนคำสั่งซื้อของคุณมีรูปแบบแยกพัสดุไหมคะ

ถ้ามีรูปแบบแยกพัสดุ หมายเลขคำสั่งซื้อเดียวจะมีหลายหมายเลขแทร็กกิ้ง เมื่อระบบสถิติจำนวนพัสดุ หมายเลขแทร็กกิ้งหนึ่งนับเป็นพัสดุหนึ่งค่ะ

การตั้งค่าการอ้างอิงราคาต้นทุน SKU Merchant มีประโยชน์อย่างไร
การตั้งค่านี้ใช้ในการคำนวณกำไรโดยประมาณของคำสั่งซื้อและต้นทุน SKU Merchant ในรายงานการวิเคราะห์กำไร การแก้ไขตัวเลือกที่นี่จะมีผลกับการคำนวณกำไรของคำสั่งซื้อครั้งต่อไปเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อก่อนการปรับเปลี่ยน

หากคุณเลือก "ใช้ราคาต้นทุนสต็อกของ SKU Merchant": ระบบจะใช้ราคาต้นทุนของ SKU Merchant เป็นค่าเริ่มต้น หากราคาต้นทุนเป็น 0 ก็จะถือเป็น 0

หากคุณเลือก "ใช้ราคาอ้างอิงของ SKU Merchant": ระบบจะใช้ราคาอ้างอิงของ SKU Merchant เป็นค่าเริ่มต้น หากราคาอ้างอิงเป็น 0 ก็จะถือเป็น 0

หากคุณเลือก "ใช้ราคาต้นทุนสต็อก หากเป็น 0 จะใช้ราคาอ้างอิง": ระบบจะใช้ราคาต้นทุนของ SKU Merchant เป็นค่าเริ่มต้น หากราคาต้นทุนเป็น 0 ให้ใช้ราคาอ้างอิง หากราคาอ้างอิงเป็น 0 ก็จะถือเป็น 0

หลังการทางสถิติของ Bundle SKU
ปัจจุบัน เมนู "รายงาน" > หน้า "แผงรายงาน" > "อันดับการขายของ SKU Merchant" และ หน้า "รายงานสินค้า" > "สรุปตาม SKU Merchant" สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกสถิติเฉพาะ Bundle SKU หรือสถิติ Bundle SKU ตาม SKU เดี่ยวสำหรับส่วนข้อมูล Bundle SKU และระบบจะเลือกสถิติเฉพาะ Bundle SKU โดยค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถเลือกตามความต้องการได้

สถิติเฉพาะ Bundle SKU: หมายถึงข้อมูล Bundle SKU ที่เกี่ยวข้องจะแสดงตาม Bundle SKU
สถิติ Bundle SKU ตาม SKU เดี่ยว: หมายถึงข้อมูล Bundle SKU ที่เกี่ยวข้องจะแสดงตาม SKU เดี่ยว โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ Bundle SKU จะถูกแบ่งสรรไปให้กับ SKU เดี่ยวซิงค์กำไรคืออะไร
หากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลกำไรของคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม Shopee คุณสามารถกด "ซิงค์กำไร" ด้วยตนเองในเมนู "รายงาน" > เมนูย่อย "รายงานกำไร" เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันระหว่าง BigSeller และแพลตฟอร์ม Shopee

1. รองรับการซิงค์กำไรคำสั่งซื้อของ Shopee เท่านั้น
2. เวลาคำสั่งซื้อจะต้องเป็น "เวลาชำระ" และเวลาค้นหาจะต้องอยู่ภายใน 90 วัน จึงจะสามารถซิงค์กำไรได้
3. หากมีงานการซิงค์กำไรอยู่ในปัจจุบัน คุณต้องรอให้งานการซิงค์ของครั้งนี้สิ้นสุดลงก่อนจึงจะสามารถซงิค์กำไรใหม่ได้