ประโยชน์

การเพิ่มคลังสินค้าบุคคลที่สามใน BigSeller สามารถเช็คดูและจัดการคลังของบุคคลที่สามใน BigSeller ได้


ข้อควรระวัง

1. หากคุณไม่สามารถเลือกผู้ให้บริการได้ตอนเพิ่มคลังสินค้า โปรดไปที่หน้าเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการ (เชื่อมต่อบัญชี> การเชื่อมต่ออื่น > เชื่อมต่อผู้ให้บริการคลังสินค้าบุคคลที่สาม)


ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าคลังสินค้า(สินค้าคงคลัง > คลังสินค้า)
 

ขั้นตอนที่ 2 คลิก +เพิ่มคลังสินค้า > กรอกข้อมูลคลังสินค้า