ประโยชน์

การเพิ่มคลังสินค้าบุคคลที่สามใน BigSeller สามารถตรวจสอบและจัดการสต็อกสินค้าของคลังบุคคลที่สามใน BigSeller ได้

 

ข้อควรระวัง

1. หากคุณไม่สามารถเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าบุคคลที่สามได้เมื่อเพิ่มคลังสินค้า โปรดไปที่หน้าเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อผู้ให้บริการ (เชื่อมต่อบัญชี> ศูนย์การเชื่อมต่อ > เชื่อมต่อผู้ให้บริการคลังสินค้าบุคคลที่สาม)


ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้า "คลังสินค้า"

หน้า "เชื่อมต่อผู้ให้บริการคลังสินค้าบุคคลที่สาม" > "รายการการเชื่อมต่อแล้ว" > กด "เพิ่มคลังสินค้า" เพื่อข้ามไปยังหน้า "คลังสินค้า"หรือ ไปที่หน้า "สินค้าคงคลัง" > "คลังสินค้า" โดยตรงขั้นตอนที่ 2
คลิก "
+เพิ่มคลังสินค้า" > เลือก "คลังสินค้าบุคคลที่สาม" > กรอกข้อมูลคลังสินค้า และ บันทึกข้อมูล