แนะนำรายการของขาด

หากคุณได้เปิดใช้ฟีเจอร์สินค้าคงคลัง ระบบจะเปิดขึ้นแท็บ "ของขาด" ที่รายการ "คำสั่งซื้อใหม่" เมื่อคำสั่งซื้อถูกซิงค์เข้า BigSeller ระบบจะตรวจสอบอัตโนมัติว่าสินค้ามีของขาด หรือสินค้ามีการจับคู่ SKU Mertchant หรือ สินค้าไม่อยู่คลังสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากมี คำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่แท็บ "ของขาด" และจะสามารถยืนยันคำสั่งซื้อตามปกติได้หลังจากแก้ไขเรียบร้อย

 

เหตุผลและวิธีแก้ไข

เหตุผลที่ 1 สินค้าในคำสั่งซื้อนี้ยังไม่จับคู่กับ SKU Merchant โปรดจับคู่กับ SKU Merchant และรีเฟรชสต็อกเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ คลิก: จับคู่ SKU Merchant
วิธีแก้ไข     หากได้สร้าง SKU Merchant แล้วแต่ SKU Merchant ยังไม่ได้จับคู่กับ SKU ร้านค้า สามารถคลิก "จับคู่ SKU Merchant" เพื่อจับคู่กันโดยตรง หากยังไม่ได้สร้าง SKU Merchant โปรดสร้าง SKU Merchant และทำการจับคู่ก่อน หลังจากนั้น ค่อยมาที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อเพื่อจับคู่อีกครั้ง(เนื่องจากการสร้าง SKU Merchant และจับคู่ได้ดำเนินการหลังคำสั่งซื้อเข้ามา)

หมายเหตุ: สามารถศึกษาวิธีการสร้าง SKU Merchant ได้ที่ วิธีการสร้าง SKU Merchantเหตุผลที่ 2 สินค้า xxx มีสต็อกไม่เพียงพอในคลังสินค้านี้ คลิกเพื่อดูสต็อก หากต้องการเปลี่ยนคลังสินค้าจัดส่ง คลิก: เปลี่ยนคลังสินค้าจัดส่ง (หมายถึง SKU Merchant ที่ได้จับคู่กับ SKU ร้านค้าในคำสั่งซื้อมีสต็อกไม่เพียงพอ)

วิธีแก้ไข  เพิ่มสต็อกกับ SKU Merchant แล้วกลับไปที่แท็บ "ของขาด" และกดยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้ง หรือเปลี่ยนคลังสินค้าจัดส่งอื่นที่มีสต็อกของสินค้ารายการนี้1. เพิ่มสต็อก
ขั้นตอนที่ 1  เพิ่มสต็อกกับ SKU Merchant ด้วยวิธี Manual Stock-In / นับสต็อก /  แก้ไขสต็อกพร้อมขายที่หน้ารายการสินค้าคงคลัง สร้างใบสั่งซื้อและรับสินค้าเข้าคลัง / โอนสินค้าระหว่างคลังและรับเข้าคลัง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ วิธีการเพิ่มสต็อก
ขั้นตอนที่ 2  กลับไปที่แท็บของขาด ระบบจะตรวจสอบว่าสต็อกเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอคำสั่งซื้อจะถูกย้ายเข้าแท็บ "รอยืนยัน" โดยอัตโนมัติ


2.
เปลี่ยนคลังสินค้าจัดส่งอื่นที่มีสินค้ารายการนี้ โดยคลิกที่ "เปลี่ยนคลังสินค้าจัดส่ง" > เลือกคลังสินค้าอื่นที่มีสต็อกของรายการสินค้านี้เหตุผลที่ 3  สินค้าไม่อยู่คลังสินค้านี้ (หมายถึง SKU Merchant ที่จับคู่กับสินค้าในคำสั่งซื้อไม่ได้อยู่ในคลังสินค้าจัดส่งที่เลือก)

วิธีแก้ไข 1 เลือกคลังสินค้าจัดส่งใหม่
วิธีแก้ไข 2 เพิ่ม SKU Merchant เข้าคลังสินค้าที่ถูกต้องหรือต้องการ โดยเพิ่มเข้าที่หน้า "รายการสินค้าคงคลัง" หรือเพิ่มเข้าคลังด้วยวิธีสร้างใบ Stock-in

ฟังก์ชันสถิติสินค้าของขาด

หากมีสินค้าของขาดเยอะ สามารถสถิติสินค้าของขาด แล้วส่งออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปเพิ่มสต็อกทีเดียวได้อย่างรวดเร็ว หลังจากเพิ่มสต็อกกับ SKU Merchant เรียบร้อยแล้ว ระบบจะรีเฟรชสต็อกอัตโนมัติ หรือไปที่แท็บของขาดแล้วกดปุ่ม "รีเฟรชสต็อก" ด้วยตนเอง

จำนวนของขาด หมายถึง จำนวน SKU แต่ละรายการที่ไม่สามารถล็อคสต็อกได้สำหรับคำสั่งซื้อที่รายการ "คำสั่งซื้อใหม่" เนื่องจากสต็อกไม่เพียงพอ จำนวนของขาด = จำนวนสต็อกของคำสั่งซื้อที่ของขาด - จำนวนสต็อกที่ล็อคแล้วสำหรับคำสั่งซื้อที่ของขาด - สต็อกพร้อมขาย