ทำไมต้องใช้ฟังก์ชันคำสั่งซื้อของ BigSeller

1. ใช้ฟังก์ชันคำสั่งซื้อของ BigSeller สามารถจัดการคำสั่งซื้อจากหลายแพลตฟอร์มและร้านค้าแบบครบวงจร ระบบจะซิงค์คำสั่งซื้อจากร้านค้าที่คุณได้เชื่อมต่อเรียบร้อยโดยอัตโนมัติ

2. เมื่อคุณเปิดการตรวจสอบสินค้าคงคลังและจัดการคำสั่งซื้อผ่าน BigSeller  ระบบจะปรับสต็อกสินค้าคงคลังของ SKU Merchant ที่ทำการจับคู่ไว้และสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังจริงแบบเรียลไทม์ที่ BigSeller

3. การจัดการคำสั่งซื้อใน BigSeller สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด สามารถเลือกพิมพ์ใบหน้าพัสดุที่มีข้อมูลสินค้าหรือสามารถเลือกพิมพ์ Pack List , Pick List และรายการสรุปตามความต้องการของร้านค้าได้


รายการคำสั่งซื้อของBigSeller
 

รายการคำสั่งซื้อ ความหมาย
คำสั่งซื้อทั้งหมด คำสั่งซื้อที่สถานะทั้งหมด(New/To Ship/To Pickup/Shipped/Completed/Voided/Canceled/Ignored)
คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ซื้อชำระเงินแล้ว รอผู้ขายจัดส่งสินค้า
กำลังดำเนินการ คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ยืนยันสำเร็จ รอหยิบและแพ็กสินค้า
รอรับสินค้า คำสั่งซื้อที่แพ็กแล้ว และกดจัดส่งใน BigSeller รอพนักงานขนส่งมารับสินค้า
จัดส่งแล้ว คำสั่งซื้อที่สแกนแล้วและจัดส่งเรียบร้อยแล้วและคำสั่งซื้อที่คุณได้กดจัดส่งด้วยตัวเอง
คำสั่งซื้อที่เป็นโมฆะ คำสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณทำให้เป็นโมฆะด้วยเหตุผลบางประการคำอธิบายสถานะคำสั่งซื้อของ BigSeller

สถานะ ความหมาย
New คำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อชำระเงินเรียบร้อย(ถ้าเป็นคำสั่งซื้อCOD จะตามเวลาการสั่งซื้อ)รอผู้ขายจัดส่งสินค้า
To Ship คำสั่งซื้อยืนยันสำเร็จแล้ว รอหยิบและแพ็คสินค้า
To Pickup แพ็กสินค้าและทำเครื่องหมายว่าจัดส่ง รอพนักงานขนส่งมารับสินค้า
Shipped พนักงานขนส่งรับพัสดุและมีข้อมูลโลจิสติกส์
Completed คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วก่อนเชื่อมต่อร้านกับ BigSeller (เนื่องจากจำกัดของแพลตฟอร์ม คำสั่งซื้อในอดีตคงไม่ครบ)
Voided คำสั่งซื้อที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการในขณะนี้และถูกทำเป็นโมฆะด้วยมือ
Canceled คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
Ignored คำสั่งซื้อที่แพลตฟอร์มไม่สามารถพบสถานะ

 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อของ BigSeller